وبلاگicon
کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان - عمران - تهران | ارزیابی - قیمت گذاری کارخانه - زمین - خانه - آپارتمان | گزارش رسمی املاک ، تراز مالی مهاجرت سفارت آمریکا ، کانادا ، استرالیا | Official Expert of Justice
تاريخ : | | نویسنده : راد

       شماره همراه:           6944093-0912

         شماره دفتر:           22258638-021

         آدرس دفتر:          میرداماد - شماره 268

        آدرس ایمیل:       krdrs66@gmail.com

   آدرس وب سایت:          www.krdrs.com

              سارا راد      ( کارشناس راه و ساختمان )


برچسب‌ها: کارشناس قوه قضاییه, ارزیابی ملک, کارشناس رسمی دادگستری, راه و ساختمان و نقشه برداری, قیمت گذاری املاک

تعرفه جدید دستمزد (حق الزحمه جدید) سال 1392 کارشناسان رسمی دادگستری
مرجع تصویب: قوه قضائيه                                                                                  دوشنبه،۶ آبان ۱۳۹۲
شماره ویژه نامه: ۶۲۶                                                                     سال شصت و نه  شماره ۱۹۹۹۷

........................................................................................................................................
در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 1389/12/8  به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:
فصل اول ـ کلیات
ماده1 ـ  دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
.
.
ماده۱۱ ـ  دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.
- تا پنجاه میلیون ریال........................................................................ مقطوعاً ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
- از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد..........................   0/5 درصد.
- از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه میلـیون ریال نسـبت به مازاد ........   0/4 درصد.
- از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد .........................   0/3 درصد.
- از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد ................................................   0/125 درصد.
- از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد .............................   0/06 درصد.
- از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد .........................   0/03 درصد.
- از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد .....................   0/025 درصد.
- از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد ............   0/015 درصد.
- از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ...................................................  0/01 درصد.
حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود.

...  ادامه مطلب (تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 1392)


برچسب‌ها: تعرفه کارشناسی, دستمزد کارشناس رسمی دادگستری, تعرفه کارشناسی تعیین ارزش املاک, کارشناس رسمی دادگستری

ادامه مطلب
ارزیابی سهام شرکت ها و کارخانجات و کارگزاری‌ها و موسسات خصوصی و دولتی و یا مالی و اعتباری توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی سهام شرکت‌ها توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی سهام کارگزاری‌ها توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی سهام کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی سهام موسسات خصوصی و دولتی و یا مالی و اعتباری توسط کارشناس رسمی دادگستری

** جهت تعیین ارزش سهام به منظور شرکت در مناقصات و مزایدات و یا ورود به بورس **

** جهت ترهین و یا استفاده به عنوان وثیقه و ضمانت در دادگاه ها و نهادها و موسسات **

** جهت ارائه به سفارتخانه‌ها و محاکم خارجی (با ترجمه به زبان انگلیسی) **

** جهت تعیین ارزش پایه مزایده‌ها و یا تجدید ارزیابی دارائیها **


توضیحاتی در خصوص سهام و انواع آن
اول: تعريف سهام
در تعريف سهام مي توان گفت: سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي است كه مشخص كننده ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد. سهم ممكن است با نام و يا بي نام باشد.
...


برچسب‌ها: ارزیابی سهام شرکت, ارزیابی سهام کارخانه, ارزیابی سهام توسط کارشناس رسمی دادگستری, کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی سهام, کارشناس دادگستری

ادامه مطلب

لیست خدمات گروه کارشناسان رسمی دادگستری ویژه

کارفرمایان ، پیمانکاران ، مشاوران و مدیران اجرایی


 • رسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران
 • ارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قرارداد های مهم عمرانی ، تجاری و ارجاعی و ...
 • برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تادیه
 • كارشناسي و تعيين ميزان خسارت وارده ناشی از عملکرد کارفرما ، پیمانکار یا مشاور
 • محاسبه اجرت المثل کارهای ساختمانی پیش بینی نشده در قراردادها
 • تشخيص دلایل و علل تغییر مدت پیمان و محاسبه ارزش حقوق ناشی از آن
 • بررسی تأخيرات پروژه و محاسبه ارزش ریالی تاخیرات در قراردادها
 • بررسی مستندات تعلیق یا تسریع پروژه و ارائه گزارش  کارشناس رسمی دادگستری محاسبه ارزش ریالی آنها
 • بررسی صحت یا عدم صحت دلایل ضبط تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار
 • ارائه گزارش کارشناسی خسارت معنوی و ریالی وارده ناشی از ضبط تضامين و یا مطالبات مسدود (بلوکه) شده
 • ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی تغيير مقادير كار ، قيمتهاي جديد ، تعديل نرخ پيمان

       ...


برچسب‌ها: کارشناس رسمی دادگستری, کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان, کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری, قرارداد پیمانکاران, قراردادکارفرمایان

ادامه مطلب

دعوی تعدیل اجاره بها زمانی مطرح می شود که مدت اجاره اماکن تجاری منقضی شده ، و مستاجر دارای حق کسب ، پیشه و تجارت و یا حق سرقفلی باشد و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. دراین صورت چنانچه بین موجر و مستأجردر مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود، هر یک می توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تعدیل میزان اجاره بها را بنماید. که در این حالت دادگاه با جلب نظر کارشناس ، اجاره بها را تعدیل می نماید.

********************

آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر مصوب 1376

ماده 1 ـ منظور از واژه قانون «در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376» می‌باشد.

ماده 2 ـ موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:
1 ـ روابط استیجاری قبل از اجرای قانون‌.

...


برچسب‌ها: قانون موجر و مستاجر, املاک تجاری, اجاره بها, تعدیل اجاره بها

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : راد
 ماده 1 ـ كانون‌های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل می‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصيت حقوقی مستقل غيردولتی، غيرانتفاعی و غير سياسی می‌باشند.

ماده 2 ـ   كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سی نفر كارشناس رسمی مقيم تشكيل می‌گردد و تا وقتی كه در مركزاستانی كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمی آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود.

ماده 3 ـ شوراي عالی كارشناسان متشكل از هیجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل می‌گردد. اعضای شوراي عالی كارشناسان بايد دارای شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آیين‌نامه اين قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ مـدت عضويت  در  شوراي عالی  كارشناسان  چهارسـال می‌باشد و انتخاب مجدد برای يك دوره ديگر بلامانع است.

تبصره 2 ـ منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس،  يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفركارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب‌می‌نمايند.

شورای مذكور تا انتخاب اعضای جديد كماكان عهده‌دار وظائف مقرر می‌باشند.


برچسب‌ها: کارشناس رسمی دادگستری, کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان, قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : راد

     ضمن سپاس و قدردانی صمیمانه از زحمات بی شائبه همکار محترم مان جناب آقای مهندس سید مهرداد جوادی کارشناس رسمی دادگستری جهت دانلود رایگان نرم افزار محاسبه دستمزد و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری برای آندروید ، اپل ، جوملا ، جاوا و ویندوز که بر اساس تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري به شماره ۱۰۰/۵۱۰۸۲/۹۰۰۰ـ ۸/۱۲/۱۳۸۹ كه در تاريخ 1389/12/8 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده و نیز جهت دانلود نرم افزار محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی برای رشته های معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی که بر اساس ابلاغیه شماره 24306/ش م سال 90 و 364/ش م سال 91 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهیه گردیده می توانید به لینکهای زیر مراجعه نمایید.


دانلود رایگان نرم افزار محاسبه دستمزد و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری


دانلود رایگان نرم افزار محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی برای رشته های معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی
برچسب‌ها: دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری, تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری, نرم افزار محاسبه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستریتعیین تکلیف املاک فاقد سند بر اساس اصلاحات جدید در خصوص

مواد 147 و 148 قانون ثبت

نقشه برداری جهت ثبت نام در سامانه الکترونیکی درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی براساس دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سریعترین زمان با دقت بالا توسط کارشناسان با تجربه و با استفاده از بروزترین تجهیزات و دوربین نقشه برداری gps (جی پی اس) دوفرکانس

*******************************************

تهیه فایل نقشه رقومی ملک مورد تقاضا در سیستم مختصات UTM توسط:

کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی و راه و ساختمان و نقشه برداری

** گواهی تعیین مختصات گوشه های یک ملک در سیستم مختصات UTM

** انتقال مختصات از نقاط پایه و ارائه مشخصات نقاط پایه

** ارائه مختصات به روش RTK و مشخصات شبکه دائمی

**محاسبه مساحت ملک

** تهیه فایل parcellmap و تایید و مهر امضا آن

** اخذ تاییدات لازم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*******************************************

کارشناس رسمی دادگستری_ سارا راد

برچسب‌ها: نقشه برداری با مختصات utm, تهیه فایل parcellmap, نقشه برداری املاک فاقد سند, آیین نامه اجرایی املاک فاقد سند, ماده 147 و 148 ثبت

ادامه مطلب


ارزیابی املاک واقع در طرح بزرگراه
( آپارتمان | خانه | زمین | ملک مسکونی | تجاری | سرقفلی )

*******************************

بر طبق ماده 9 قانون زمین شهری که متن کامل آن در ادامه مطلب آورده شده است مالکین موظفند املاک واقع در طرح های عمرانی شهرداری را به ارگان های مربوطه بفروشند،کارشناسان ما با داشتن سالها تجربه  شما را در ارزیابی این املاک میتوانند همراهی کنند (جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره با ما تماس بگیرید)...

‌(ماده 9 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمينهاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و‌دولتي در شهرهايي كه به پيوست اين قانون به دليل عدم تكاپوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمينهاي باير و داير‌شهري تأمين نمايد.
‌مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا‌شهرداريها را كه موضوع اين قانون است به منظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (‌دولت و شهرداريها) بفروشند:
‌الف - تفكيك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرحهاي‌ساختمان‌سازي مسكوني.
ب - ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرحهاي مصوب شهري و عوض طرحهاي شهري حسب مورد به وسيله وزارتخانه‌ها و‌شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.
ج - حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.)
‌...

برچسب‌ها: خرید و تملک اراضی, طرح بزرگراه امام علی, املاک واقع در طرح شهرداری, ماده 9 قانون زمین شهری, ارزیابی املاک واقع در طرح

ادامه مطلب


معافیت مالیاتی | آیین نامه اجرایی جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور:

***ارائه خدمات ویژه و تخصصی در کمتر از 24 ساعت و با حداقل هزینه***


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*ارزیابی و کارشناسی زمین، کارخانه، کارگاه، ساختمان، آپارتمان، اراضی، ابنیه و مصالح ساختمانی توسط کارشناس رسمی دادگستری در کلیه استانها

*ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی مهاجرت ، اقامت دائم و سرمایه گذاری جهت ارائه به سفارتخانه های کانادا ، استرالیا و آمریکا... به زبان انگلیسی با اخذ تاییدیه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت خارجه و قوه قضائیه

*ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک و دارائیهای متقاضیان گشایش اعتبارات اسنادی (LC) در بازرگانی و تجارت بین المللی ، واردات و صادرات ، ترهین ، وثیقه املاک جهت اخذ اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

* خدمات ارزیابی و ثبتی ویژه شرکتها و افزایش سرمایه (ارزیابی دارائیها ، املاک ، دفاتر ، کارخانجات) به صورت پکیج انجام تمام مراحل امور کارشناسی ، اداری و مالی ، حسابداری و حسابرسی رسمی توسط وکیل و کارشناس رسمی مرتبط


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-
جزء « ب» ماده ۷۸ قانون بودجه سال 1390 مقرر می‌دارد: افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها از شمول مالیات معاف است ، مشروط برآن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی۵ سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد .
برچسب‌ها: آئین نامه مالیاتی, اطلاعیه معافیت مالیاتی, آيين نامه اجرايي جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390, تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها, معافیت مالیاتی بنگاه‌ها با تجدید ارزیابی دارایی